سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نکته ای در مورد نهی از منکر - 2

هر منکری که اکنون در جامعه بروز و ظهور دارد به تدریج به اینجا رسیده است و در صورت سکوت راه خود را ادامه خواهد داد. حتی در جایی که تذکر زبانی هم مفسده دارد ، حداقل ، اعراض قلبی وظیفه واجب و تلکیف دینی هر مسلمانی است! اعراض قلبی نوعی تنفر از عمل فرد معصیت‌کار است. بسیاری از مردم این تکلیف را در مقابل عرفیات ، خوب می شناسند و انجام می دهند. خدا نکند کسی خلاف عرفِ حلالی را مرتکب شود که اگر حتی تذکری هم ندهند سنگینی نگاه‌هایشان عرصه را بر آن فرد مخالف عرف تنگ خواهد کرد! اگر در مقابل معصیت هم همین نگاه های سنگین برادرانه و خواهرانه (خیرخواهانه) هم بود قطعا وضعیت بسیار بهتر از این می‌بود. لبخندی که مشوق معصیت کار برای انجام معصیت باشد ، معصیت است . سکوت در مقابل معصیت ، معصیت است هر چند در اعتراض به نگاه سنگین اکتفا شود.کلمات کلیدی : امر به معروف و نهی از منکر، نهی از منکر، امر به معروف، خیرخواهی، اعراض قلبی، تذکر زبانی

امر به معروف و نهی از منکر - 1

  امر به معروف و نهی از منکرشکی نیست که امر به معروف و نهی از منکر از برترین و مهمترین واجبات در احکام نورانی اسلام است و آنگونه که بر امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است بر هیچ واجب دیگری تأکید نشده است چرا که باقی واجبات با امر به معروف و نهی از منکر زنده نگه داشته می شوند.
  همانگونه که اصل امر به معروف و نهی از منکر مهم است در مقام عمل هم حساسیّت های خاصّ خود را دارد. نکاتی که اگر ملاحظه نشوند چه بسا تأثیر عکس داشته باشد و به جای اینکه واجبی را انجام داده باشیم حرامی را مرتکب شویم.
  نکاتی که در مورد امر به معروف و نهی از منکر باید مورد دقت قرار گیرند فراوانند ولی برای نمونه دو مورد از نکاتی که در جای خود از اهمیت خاصی برخوردارند عرض می شود.
ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : نهی از منکر، امر به معروف، امر به معروف و نهی از منکر

<      1   2   3