سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قناعت

رمز شاد زیستن - 5

قناعت

برای ورود به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید کلمات کلیدی : قناعت، شادی، لذت، اندوه، غم، حرص، طمع، فقر، ثروت، آرزو، آرامش، اضطراب، اخلاق، روانشناسی، عادت، محسن مقدس زاده، رضایت، رنج، رفاه، آسایش

امتحانات الهی - 1

امتحانات الهی

سختی و نداری و ... وقتی امتحان و آزمون الهی است که ما در انجام وظیفه کوتاهی نکرده باشیم. مثلا وقتی ما گناه می کنیم و یا از رحمت خدا ناامید می‌شویم یا از نرسیدن آنچه از می‌خواهیم می‌ترسیم و ... و با همه اینها مانع رسیدن لطف و رحمت خدا به خودمان می‌شویم (موانع استجابت دعا در پست جداگانه‌ای مفصل توضیح داد شد) هم در دنیا محروم خواهیم ماند و هم در آخرت به خاطر اینکه در انجام وظیفه کوتاهی کردیم مواخذه خواهیم شد.
ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : امام حسین، فقر، ثروت، نعمت، ناامیدی، گناه، آیه 24 سوره توبه، امتحان، امتحانات الهی، آزمون، سختی، دل بستن، استجابت دعا

قیاس در احکام دین - 1

قیاسیکی از اشتباهات بسیاری از کسانی که می خواهند دیگران رو به دین جذب کنند اینه که از راه غلط دلیل تراشی برای احکام استفاده می کنند.
مثلا میگن که حجاب برای اینه که مرد به گناه کشیده نشه ولی به اینجا فکر نمی کنند که آیا برای اینکه مرد به گناه کشیده نشه آیا لازم است این حد از حجاب باشد؟ قطعا خیر! چون اگر حجاب زن برای این بود که مرد به گناه نیفتد باید نگاه کردن به موی سر زن غیرمسلمان هم حرام میبود که چنین نیست.
یا مثلا دلیل تراشی میکنند که عده نگه داشتن زن بعد از ازدواج برای اینه که مطمئن بشیم که بچه داره یا نداره! ولی باز به این فکر نمی کنند که اگر چنین بود چرا فقط ازدواج عده داره ولی زنا عده نداره! مگر از جهت اثبات بچه دار شدن فرقی بینشان است.
یکی دیگر از مفاسد این نوع روش این است که وقتی بر اساس منافع مادی و دنیوی کسی را جذب دین کنیم کافی است که با کوچکترین امتحان الهی با سختی و فقر و کاستی مواجه شود و از دین دور یا خارج شود.کلمات کلیدی : قیاس، قیاس در دین، قیاس در احکام دین، دلیل تراشی، حجاب، عده طلاق، عده وفات، عده، جذب کردن به دین، امتحان الهی، فقر، زنا

قناعت و توکل

اگر روحیه قناعت داشته باشیم همیشه شادیم و احساس خوشبختی میکنیم ولی اگر روحیه حرص و طمع داشته باشیم چه ثروتمند باشیم و چه فقیر باشیم احساس بدبختی و نارضایتی میکنیم.
قناعت به معنی افتخار به فقر نیست. بلکه به معنی این است که بعد از انجام وظیفه (مثلا کسب روزی حلال) نتیجه هر چه شد راضی باشیم. چه دارا باشیم و چه ندار به شرایط موجود راضی باشیم و از آن لذت ببریم.  ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : ازدواج، قناعت، توکل، رضا، توحید، شادی، لذت، خوشبختی، سعادت، وظیفه، نتیجه، عمل، تلاش، خیر، اندوه، ناراحتی، غم، غصه، حرص، طمع، فقر، روزی، ثروت