سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مختصری از اشکالات علوم جدید مخصوصاً طبّ

طبّ جدید1- علمی نیستند: مطلبی علمی است که یا یقینی باشد و یا به طریقی به یقین برسد. اصالت تجربه در علوم جدید باعث جــزئی نـگـری شـده کـه پـر واضـح است که با استقرای ناقص و ظنّی نمی توان به نتیجه ای قطعی و یقینی رسید. این نوع نگرش علوم جدید در مقابل علـوم قدیـم که استـدلال (کلّی نگری) زیر بنـای آن را تشـکیـل می داد قــرار دارد. دقّـت شـود کـه ایـن بـه مـعـنـای نـفـی تـجـربـه نـیـسـت بـلکـه بـه معـنای نـفی اصالـت تجربه و ظـنّ و گـمان به جای استدلال های یقینی یا منتهی به یقین می باشد و همچنین به معنی نفی علــومی هـمچـون ریـاضـیّـات و تـوابـع ریاضـیات نمی باشد که خود از علوم یقینی می باشد و دارای فوائد زیادی که در جای خود باید مورد برِّرسی قرار بگیرد هست. ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : علوم جدید، علوم اسلامی، طب جدید، طب اسلامی، طب سنتی، استقرای ناقص، ریاضیات، کلی نگری، جزئی نگری، اصالت تجربه، علوم یقینی

احیاء طب سنتی جهادی مقدس است

طب اسلامیآیت الله مظاهری در دیدار با اعضای ستاد طب سنتی و گیاهان دارویی کشور ، احیاء طب سنتی و ترویج داروهای گیاهی را جهادی مقدس عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار سلامتیران، آیت الله مظاهری اظهار داشت: «طب سنتی یکی از تقدس هایی بود که از دست دادیم و اگر این ستاد بتواند حتی یک قـــدم در راستـای احــیاء طـب سنتی بر دارد کار بزرگی انجام داده است.» این مرجع تقلید همچنین درد شناسی و توجه به داروهای گیاهی را در طب سنتی مورد تاکید قرار داد و آمادگی خود را به لحاظ حمایت های علمی ، پژوهشی و اجرایی در راستای توسعه طب سنتی اعلام کرد. ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : طب اسلامی، طب سنتی، آیت الله مظاهری، داروهای گیاهی

ترویج و توسعه طب سنتی

طب اسلامیوزیر بهداشت اظهارداشت: با راه ‌اندازی مراکز ویژه تحقیقی و پژوهشی می‌توان طب سنتی را بین اطباء کشور ترویج و توسعه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در هفدهمین جلسه ستاد کشوری گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانی گفت: تشکیل ستاد کشوری گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانی به منظور ترویج و توسعه احیای طب سنتی ایرانی صورت گرفته و نباید در مقوله ‌های دیگری مثل داروهای طبیعی و سایر طب های سنتی غیر ایرانی مثل طب سنتی هندی، چینی و یا با عناوین دیگری از این موارد مختلط شود. ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : طب اسلامی، طب سنتی، داروهای گیاهی، دکتر باقری لنکرانی، طب مدرن، فلسفه