سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ترویج و توسعه طب سنتی

طب اسلامیوزیر بهداشت اظهارداشت: با راه ‌اندازی مراکز ویژه تحقیقی و پژوهشی می‌توان طب سنتی را بین اطباء کشور ترویج و توسعه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در هفدهمین جلسه ستاد کشوری گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانی گفت: تشکیل ستاد کشوری گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانی به منظور ترویج و توسعه احیای طب سنتی ایرانی صورت گرفته و نباید در مقوله ‌های دیگری مثل داروهای طبیعی و سایر طب های سنتی غیر ایرانی مثل طب سنتی هندی، چینی و یا با عناوین دیگری از این موارد مختلط شود. ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : طب اسلامی، طب سنتی، داروهای گیاهی، دکتر باقری لنکرانی، طب مدرن، فلسفه