سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جو گرفتگی

جو گرفتگیراستی تا به حال چه اندازه به این موضوع اندیشیده و به بیان گویا تر دغدغه فکریتان بوده که چه مقدار از اعمال و رفتار وتصمیم گیریهای ماتحت تأثیردیگران گرفته می شود؟این کاردرنهایت خوب از آب در می آید یا نه ؟ صرف نظراز نتایج نـهائی آیا خود همین خوب است یا ... هـمه سؤالاتی اند که در ذهن هر انسانی که فـــکر خـــود را به کار می انـــدازد ایـجـــاد می شود.  بحث در مورد جو گرفتگی بود. چه خود به تنهائی چه با در نظر گرفتن نتایج آن.
جو گرفتگی یا بدون دلیل تحت تاثیر جو بودن پر واضح است که چیز خوبی نیست .حال نتیجه می خواهد خوب باشد یانه. چرا که در جاهائی هم که نتیجه مثبت است خود همین تاثیر پذیری کورکورانه منفی است.  ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : جو گرفتگی، فکر، کورکورانه، تعصب