سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ملاک های ازدواج - 1

در ازدواج مهمترین نکته کفویت و سنخیت دو نفر است. دختر و پسر در خواستگاری باید ببینند چقدر با هم سنخیت دارند. برای این کار هم باید مطمئن شوند که هر چه برای پسر یا دختر اصل است برای دیگری هم اصل است و هر چه برای پسر یا دختر فرع است برای دیگری هم فرع است. در چیزهایی که برایشان اصل است باید هیچ اختلافی وجود نداشته باشد و در چیزهایی که فرع است خیلی اختلاف مهم نیست.  ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : خواستگاری، سنخیت، کفویت، کفو، توافق، تفاهم، ازدواج، اختلاف