سفارش تبلیغ
صبا

حقوق در اسلام - 1

تشابه یا تساوی حقوق؛ چه در مورد انسان ها و چه حیوانات ظلم است. آنچه عدالت می باشد تناسب حقوق با نیازهای واقعی انسان ها و حیوانات است. 
به عنوان مثال اگر زن و مرد حقوق یکسان یا مشابه هم داشته باشند (در جایی که نیازهای یکسان و مشابهی ندارند) قطعا ظلم است ولی همین زن و مرد باید به اندازه نیازهای واقعی که خدا در وجودشان قرار داده است حقوق داشته باشند.کلمات کلیدی : حقوق، تساوی حقوق، تساوی حقوق زن و مرد، حقوق زن و مرد، حقوق حیوانات، عدالت، ظلم، تشابه حقوق، تناسب حقوق