سفارش تبلیغ
صبا ویژن

امر به معروف و نهی از منکر - 1

  امر به معروف و نهی از منکرشکی نیست که امر به معروف و نهی از منکر از برترین و مهمترین واجبات در احکام نورانی اسلام است و آنگونه که بر امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است بر هیچ واجب دیگری تأکید نشده است چرا که باقی واجبات با امر به معروف و نهی از منکر زنده نگه داشته می شوند.
  همانگونه که اصل امر به معروف و نهی از منکر مهم است در مقام عمل هم حساسیّت های خاصّ خود را دارد. نکاتی که اگر ملاحظه نشوند چه بسا تأثیر عکس داشته باشد و به جای اینکه واجبی را انجام داده باشیم حرامی را مرتکب شویم.
  نکاتی که در مورد امر به معروف و نهی از منکر باید مورد دقت قرار گیرند فراوانند ولی برای نمونه دو مورد از نکاتی که در جای خود از اهمیت خاصی برخوردارند عرض می شود.
ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : نهی از منکر، امر به معروف، امر به معروف و نهی از منکر

<      1   2   3