سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیاس در احکام دین - 1

قیاسیکی از اشتباهات بسیاری از کسانی که می خواهند دیگران رو به دین جذب کنند اینه که از راه غلط دلیل تراشی برای احکام استفاده می کنند.
مثلا میگن که حجاب برای اینه که مرد به گناه کشیده نشه ولی به اینجا فکر نمی کنند که آیا برای اینکه مرد به گناه کشیده نشه آیا لازم است این حد از حجاب باشد؟ قطعا خیر! چون اگر حجاب زن برای این بود که مرد به گناه نیفتد باید نگاه کردن به موی سر زن غیرمسلمان هم حرام میبود که چنین نیست.
یا مثلا دلیل تراشی میکنند که عده نگه داشتن زن بعد از ازدواج برای اینه که مطمئن بشیم که بچه داره یا نداره! ولی باز به این فکر نمی کنند که اگر چنین بود چرا فقط ازدواج عده داره ولی زنا عده نداره! مگر از جهت اثبات بچه دار شدن فرقی بینشان است.
یکی دیگر از مفاسد این نوع روش این است که وقتی بر اساس منافع مادی و دنیوی کسی را جذب دین کنیم کافی است که با کوچکترین امتحان الهی با سختی و فقر و کاستی مواجه شود و از دین دور یا خارج شود.کلمات کلیدی : قیاس، قیاس در دین، قیاس در احکام دین، دلیل تراشی، حجاب، عده طلاق، عده وفات، عده، جذب کردن به دین، امتحان الهی، فقر، زنا