سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ریا و نفاق

ریا و نفاق

ریا به بیان ساده یعنی ما کاری را برای رضایت دیگران انجام دهیم. ساده‌تر اینکه ما کاری را با این هدف انجام دهیم که فرد یا افرادی از ما خوششان بیاید. ریا یکی از بزرگترین رذایل اخلاقی و یکی از گناهان است که اگر عبادات ما همراه با ریا باشد باعث باطل شدن آنها می‌شود. عباداتی مانند نماز و روزه و... که قصد قربت از شرایط صحت آنهاست اگر همراه ریا باشند باعث باطل شدنشان می‌شود. یعنی باید آن نماز را دوباره خواند و آن روزه را دوباره گرفت و ... ریا همچنین اثر کارهای نیک و خیر را هم از بین می‌برد.

اما در مورد ریا لازم است که به سه نکته توجه شود:
ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : اخلاص، روزه، قضاوت، تهمت، نفاق، ریا، گناه، توبه، نیت، فریب، دورویی، تزویر، رضایت خدا، قصد، منافق، قصد قربت، رذایل اخلاقی، نماز، کار خیر

اخلاص

اخلاص خــالص در لـغت یــعنی پـــاک و بی آلایــش . خـــداونـد متــعــال اعــمــــالـــی را کــه در آن ذرّه ای نــــاخـــالــصـی بــــاشـــد نمی پذیرد .ناخالصی در عمل یعنی کاری را هم به خاطر خدا و همردیف آن برای غیر خدا نیز انجام شود . آیا این بی عقلی نیست که زحمت زیادی را متحمّل شویم و درپایان مزدی که شایسته آن زحمت است ،دریافت نکنیم؟ شاید بعضی از افراد برایشان این سؤال پیش آید که چرا خداوند به آن مقدار از عمل که به خاطرخودش انجام داده ایم به ما پاداش نمی دهد ؟ در جواب باید گفت خداوند هر چیز پاکی را که در آن آلـــودگی وجــود نداشـتـه بــاشـد دوســت دارد و می پذیرد ؛ودر واقـع وارد شدن آن غیر و مـوجـــود دوم به منزله لـکه سیــاهی اسـت که آن عـمــل را بــی ارزش مـی کـنـد و ارزش حــقیـقی عـمل مـحـو مـی شود . ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : اخلاص