سفارش تبلیغ
صبا

فتنه سبز

فتنه سبزتقریباً از وقتی که جناب آقای موسوی اعلام حضور کردند بنده چه در اینترنت و چه خارج از آن پیگیر اوضاع بودم. بیشتر هم برایم مهم بود که ایشان پس از حدود بیست سال غیبت در صحنه سیاسی کشور چگونه می اندیشند و آن نخست وزیر به ظاهر اصولگرا آیا باز هم اصولگراست!؟ حتماً یادتان هست که با جوّ اتّهامات مختلف نمی شد به راحتی به نسبت هایی که به افراد داده می شد اعتماد کرد ولی خدا را شکر که در یک یا چند مورد منابع دست اوّلی دستم آمد که تا حدودی فضا برایم شفّاف شد. در آن فضای فتنه گون تنها کاری که می شد انجام داد عمل به میراث مرجع فقیدمان حضرت آیة الله العظمی بهجت یعنی عمل به یقینیّات بود که در همین وبلاگ اشاره ای به آن کرده ام. ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : فتنه سبز، جنبش سبز، آیة الله العظمی بهجت، احمدی نژاد، موسوی، کفار، زودباوری، اصولگرا، صلاحیت، آیت الله بهجت

خودسازی و رشد معنوی - 1

خودسازیصحبت از انسانیت است.از آدم شدن؛ راستی تا به حال چقدر به این موضوع به ظاهر ساده اندیشیده اید. برای رسیدن به آن چه باید کرد؟ مثلا چه چیزهائی را باید دانست و از کجا باید شروع کرد چه چیزهائی مهمتر از چیزهای دیگر هست تا انسان بتواند کارهــای مـهـم را بر کارهـای کـم اهـمـیّتتــر مقدّم دارد؛ چــرا که نمی توان همه کارها را یک جا انجام داد و هزاران سؤال دیگری که ممکن است به ذهن هر کسی که دغدغه انســان شدن و رسیدن به مرتبه انسا‏‏نی ر‏ا دارد‍ خطور کند. آنچه لازم است بیان شود این مطلب هست که اولین قـــدم برای رسیدن به چنین هدف بــالائی تفکّر و اندیشیدن در مـــورد هـــر چه کــه می تــوان در مورد آن اندیشید می باشـد. ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : خودسازی، تفکر، تعلم، عمل به علم، آدم شدن، انسانیت، آیة الله العظمی بهجت، آیت الله بهجت، بهجت