سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حب خدا بالاتر از هر حبی

همانگونه که از آیه 24 سوره توبه برمی‌آید یکی از کلیدهای سعادت دنیا و آخرت این است که حب خدا در دل ما بیش از هر کس و هر  چیزی باشد. اگر حب زن و شوهر و فرزند و خانه و مال و شغل و تحصیلات و وطن (هر چیزی و هر کسی) در دل ما بالاتر از حب خدا باشد قطعا در وقتی که بین این دو باید یکی را انتخاب کنیم آن کس یا آن چیز که برای ما محبوبتر است انتخاب خواهیم کرد. خیلی ها دوست دارند که هم خدا را داشته باشند و هم غیر خدا را ولی برای همه پیش خواهد آمد که موقعی فراخواهد رسید که بین خدا و غیر خدا باید یکی را انتخاب کنند. ما چه فرزند امام حسین باشیم و چه فرزند یزید اگر حتی در یک مورد حب غیر خدا در دل ما بیش از حب خدا باشد همان حب برای سقوط ما کافی است. اگر حب غیر خدا حتی اندکی در دل ما بالاتر باشد مانند کوفیانی خواهیم شد که با اینکه خودشان به امام حسین علیه السلام نامه نوشتند و ایشان را به کوفه دعوت کردند و منتظر ایشان بودند ولی چون حب زن و فرزند و مال و جان و ... از حب خدا در دلشان بالاتر بود نتوانستند در امتحان و آزمایش الهی، خدا و بندگی خدا را انتخاب کنند و در مقابل ایشان ایستادند. حتی عمر سعد هم تمایلی به جنگ با امام حسین علیه السلام نداشت ولی در بین حب حکومت ری و حب خدا و بندگی خدا و همراهی با حجة الله آنچه را که محبوبتر بود را برگزید.

نکته ای که باید به آن هم توجه ویژه کرد این است که حب اهل بیت علیهم السلام هم نباید در دل ما بیش از حب خدا باشد. بعضی از محبین اهل بیت که به این نکته دقت نمی کنند حب اهل بیت را به حدی می رسانند که حتی ممکن است بالاتر از حب خدا باشد. در حالی که حب اهل بیت باید وسیله ای برای رسیدن به حب خدا باشد نه بالاتر از آن. خدا نکند حب ما به اهل بیت آنقدر بالا برود از نسبت به ایشان که بنده خدا هستند تعابیری به کار ببریم که تنها مخصوص ذات خداوند متعال است. مفاهیمی مثل پرستش و مانند آنها فقط مخصوص ذات خداوند متعال است و نسبت دادن آن به دیگران اگر از روی جهل باشد باید رفع شود و اگر از روی علم باشد قطعا کفر و خروج از دین است.

خود ائمه علیهم السلام هم نسبت به کسانی که در مورد ایشان غلو می‌کردند بسیار سختگیر بوده‌اند و از تعابیر عجیب و خاصی نسبت به آنها استفاده کرده‌اند. پس اگر حب اهل بیت در دل ما بیش از حب خدا باشد قطعا چنین حبی نه تنها ما را بالا نخواهد برد بلکه به دوزخ سقوط خواهیم کرد.کلمات کلیدی : امام حسین، حب خدا، سعادت، اهل بیت، حب، دوست داشتن، حب وطن، حب زن، حب فرزند، غلو، جهنم، بهشت، کوفیان، منتظر