سفارش تبلیغ
صبا

نکته ای در مورد سنگسار

از جمله مجازات‌هایی که در اسلام در نظر گرفته شده است حکم سنگسار برای شخص زناکار می‌باشد. اجرای چنین حکمی شرایطی دارد که از جمله آن شرایط متأهل بودن شخص زناکار و شهادت چهار مرد عادل که با چشم خود شاهد صحنه اصلی زنا بوده‌اند می‌باشد. این حکم از جهات مختلفی قابل بررسی می‌باشد ولی اینجا به یک نکته مهمی که توسط بسیاری مورد غفلت قرار می‌گیرد اشاره می‌شود. 
شخص عادل نه اهل تماشای صحنه زناست و نه اهل سرک کشیدن در زندگی خصوصی دیگران. از طرفی از آنجا که لازم است شهادت در زنا به این شکل باشد که هر چهار مرد با چشم خود کاملا واضح صحنه اصلی زنا را دیده باشند می توان نتیجه گیری کرد که وقتی این حکم قابل اثبات است که افراد زناکار آنقدر بی‌حیا شوند که جلوی چشم چهار مرد به طوری زنا کنند که اشخاصی که اهل تماشای این صحنه نیستند و نیز اهل سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم نیستند به وضوح این صحنه را ببینند و این انجام نمی‌شود مگر اینکه این افراد در جای عمومی و مانند آن چنین کاری انجام دهند که نهی از منکر کردن آنها هم لازم باشد. (چون نمی‌توان در جایی که شرایط نهی از منکر وجود دارد از کنار منکر گذشت و رد شد)
پس به وضوح می توان نتیجه گرفت که اسلام از قرار دادن چنین مجازات سنگینی برای زنا این هدف را داشته است که هیچ زن و مرد زناکاری جرات نکنند این عمل زشت را به شکل علنی و بدون ترس انجام دهند. هر چند انجام چنین عمل زشتی به طور مخفیانه هم باعث سقوط فرد می‌شود ولی مسلما گناه علنی بسیار بدتر و زشتتر و مخربتر از گناه مخفیانه می‌باشد.


کلمات کلیدی : نهی از منکر، گناه علنی، زنا، سنگسار، مجازات، عادل، شاهد عادل، زناکار، متأهل، گناه مخفیانه، بی حیا، سرک کشیدن