سفارش تبلیغ
صبا ویژن

امر به معروف و نهی از منکر - 5

یکی از مهمترین نکاتی که در نهی از منکر باید مورد توجه قرار گیرد این است که در نهی از منکر باید به شخصیت طرف مقابل احترام گذاشت ولی عمل و باور و عقیده غلط و اشتباه او را تحقیر کرد. هر کدام از اینها اگر مورد توجه قرار نگیرند به نتیجه لازم نخواهیم رسید. تحقیر شخصیت طرف مقابل باعث خواهد شد که کینه و نفرت کاذب نسبت به دین و افراد متدین ایجاد شود و عدم تحقیر عمل و باور غلط هم باعث خواهد بود که انگیزه ای برای ترک عمل زشت که معمولا با هوای نفس هم سازگاری دارد به وجود نیاید و معصیت‌کار با آزادی کامل و به راحتی به معصیت بپردازد. 
البته اگر انسان روحیه خیرخواهی داشته باشد قطعا شخصیت طرف مقابل را تحقیر نخواهد کرد و اگر باور به حقیر و زشت بودن عمل و باور اشتباه داشته باشد قطعا ناخودآگاه از روی تحقیر به آن خواهد نگریست. انسان اگر باور به حقیر بودن عمل و باوری داشته باشد حتی اگر تذکر هم ندهد با نگاه سنگین خود آن عمل را تحقیر خواهد کرد. 
به عنوان مثال؛ اعتیاد که از نظر اکثر مردم عمل حقیر و زشتی است را تصور کنید که عزیزترین کس شما معتاد شده باشد؛ عکس العمل شما در مقابل او چگونه خواهد بود؟ آیا شخصیت او را تحقیر خواهید کرد؟ قطعا خیر! آیا در مقابل عمل او بی تفاوت خواهید بود؟ قطعا خیر! بلکه با حفظ عزت نفس و شخصیت او با جملات و نگاه تحقیر آمیز به عمل او نسبت به آن عمل بی تفاوت نخواهید بود.
یا تصور کنید اعمالی که از نظر جامعه پذیرفته شده نیست. مثلا پوشیدن لباس سر تا پا قرمز به علاوه شلوارک برای یک شخص مسن! اگر شخص مسنی چنین لباسی را بپوشد حتی ممکن است کسی به او تذکر هم ندهد ولی با نگاه های تحقیر آمیز و سنگینی که دارند فضای آرام را برای لذت لذت بردن از این کار از او خواهند گرفت در حالی که چنین کاری به خودی خود از نظر شرع حرام نیست.
پس توجه به این نکته در نهی از منکر به علاوه توجه به این نکته که اولین مرتبه نهی از منکر اعراض و انزجار قلبی از فعل منکر است باعث خواهد شد که ما حتی قبل از تذکر زبانی با چشم و حالت چهره و ... فضای آرام و لذت بخش انجام معصیت را از معصیت کار بگیریم و چنین نهی از منکری (مرتبه اول نهی از منکر) حتی در جاهایی که حتی تذکر زبانی خطرناک است کارساز و بسیار مؤثر است به طوری که اگر در جامعه چنین فرهنگی جا بیفتد بسیاری از مظاهر منکر مشاهده نخواهد شد. عنایت و توجه به مرتبه اول نهی از منکر که متاسفانه در جامعه بسیار مورد غفلت قرار گرفته است حتی در جاهایی که به هیچ عنوان شرایط انجام مراتب بالاتر  وجود ندارد بیشترین اثر و کمترین مشکل و هزینه را دارد. گذشته از اینکه وقتی مرتبه پایینتر اثر دارد نوبت به مرتبه بالاتر نمی‌رسد.کلمات کلیدی : نهی از منکر، امر به معروف، امر به معروف و نهی از منکر، اعراض قلبی، عرف، تحقیر عمل، تحقیر باور، تحقیر شخصیت، اعتیاد، عزت نفس