سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ریشه بسیاری از اختلافات خانوادگی

یادآوری دو تفاوت بین زن و مرد ضروری است که در صورت عدم توجه به آن شاهد اختلافات زیادی که بیشتر آنها در اثر سوء تفاهم است خواهیم بود.
1- مـردان بر خلاف زنان هیچ رابطه ی  مستقیمی بین مـحبّت و شهوت نـمی بینند. نه اینکه این دو با هـم رابطه ای ندارند ولی ممکن است یک مرد با کسی که دوستش ندارد به راحتی رابطه جنسی برقرار کند و یا کسی را دوست داشته باشد. بدون اینکه نظــر شهـوت آلـود نـسـبـت بــه وی  داشتـه باشـد ( بیشتر ، رابطـه ی بین محارم اینگونه است ) در حالی که زنان نمی توانند این دو را از هم تفکیک کنند. مثلا یک زن نمی تواند با کسی که دوستش ندارد رابطه جنسی موفقیت آمیز داشته باشد. 
2- مردان می توانند همزمان به افراد  مختلف توجّه یکسان داشته باشند در حالی که زنان نمی تواننـد اینگونه باشند . عدم علم  به  این  تفاوت باعث اختلافات فـراوانی در خانواده هــا  می شود  که  از شایعترین آنها اختـلاف بیــن عـروس  و  مـادر شوهـر یا  خواهر شوهر را  می توان نام برد که یکی از طرفین (یا هر دو) مرد را با خود مقایسه کرده و اینگونه تصور می کند که با دوست داشتن شخص دوم دیگر نسبت به او محبت نخواهد داشت  و یا حداقل  محبتّش نسبت به او کم خواهد شد.
اگر  مشکل در هیچ کدام از دو دیدگاه فوق نباشد این بار نوبت به حسد می رسد . در توضیح مطلب باید بگویم که حسد (گاهی از مرتبـــه خــفیـف آن تــعبیر به چشم زخـــم می شود) چیزی نیست جز شر خواهی و شر خواهی هم در مقابل خیر خواهی است. خیر خواهی نیز در نقطه مقابل خود خواهی (به معنی مذموم آن)می باشد که جهاد با آن (خود = نفس) جهاد اکبر خوانده می  شود.
 بعبارتی   اگر احساس یا عاطفه که معمولاً  در زنان  بیشتر  از آقایان است ؛ به سمت خود  جهت پیدا  کند فرد به شخصی انحصار طلب که هر چیز را به نفـع خود می خواهد بدل خواهد شد و اگر این جهت به سمت دیگران  باشد (علاوه بر خود) شخص به  فردی رئوف و مهربان و  خیر خواه تبدیل می شود. پس اگر مرد  در محبت به همسرش هیچ کوتاهی نکرد و  همه حقوق وی را ادا کرد  ولی باز   زن از توجه شوهر به مادر  و خواهر و  ... گله کرد (یا بر عکس یعنی مادر و خواهر گله داشتند) دلیلی جز حسد و  شر خواهی  ندارد.کلمات کلیدی : اختلافات خانوادگی، زن، مرد، محبت، شهوت، توجه، حسد، چشم زخم، شرخواهی، خیرخواهی، انحصارطلبی، عاطفه