سفارش تبلیغ
صبا

احکام - 1

در احکام و تکالیف شرعی دو بخش داریم:
یکی حکم و فتوا و یکی مصداق آن حکم و فتوی.
مثلا مرجع تقلید می فرماید که خون نجس است. این نجس بودن خون یک حکم قطعی دین است. ولی اینکه آیا فلان سرخی خون است یا رنگ دیگری است؟ یا اگر خون است آیا خون نجس است یا خون غیرنجس (مثل پشه) اینها تشخیص مصادیق هستند که بر عهده مکلفین است. یعنی شما لازم نیست که هر جا شک کردید سرخی که دیدید خون است یا نه به مرجع تقلید نشان دهید. بلکه باید خودتان تشخیص دهید که سرخی که دیدید خون است یا سرخی دیگری است. در همه احکام و فتاوی هم چنین است. (منحصر به یک یا دو جا نیست) 

بیان حکم و نظر دین بر عهده متخصص و مرجع تقلید است ولی تشخیص مصداق به عهده مکلف است.

البته کسی هم که مصداق را تشخیص می دهد نیازی نیست مجتهد و متخصص باشد ولی باید آشنایی با اصطلاحات شرعی داشته باشد. 
مثلا اکثر مراجع می فرمایند دست ها تا مچ و گردی صورت (مقدار واجب شستن در وضو) لازم نیست در خانمها پوشانده شود ولی اگر زینت داشته باشد باید پوشانده شود.
حال این زینت را نباید عرفی معنی کرد. شاید عرف جامعه به ابرو گرفتن زینت نگوید و به چیزهایی زینت بگوید که جلب توجه کند ولی وقتی به نظرات مراجع نگاه می کنیم می بینیم جز آیت الله مکارم و شاید بعضی دیگر از مراجع بقیه جلب توجه کردن را لازم در زینت نمی دانند و فقط آیت الله مکارم (تا جایی که دیده ام) نظرشان این است که زینتهایی که جلب توجه می کند باید پوشانده شود. بنا بر این مثلا حلقه ازدواج ساده که جلب توجه نمی کند یا ابرو گرفتنی که جلب توجه نمی کند بیرون بودنش مانعی نداره.کلمات کلیدی : احکام، مجتهد، مرجع تقلید، حجاب، حکم، فتوی، مصداق، خون، نجس، تکلیف، وضو، متخصص، آیت الله مکارم