سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

موانع استجابت دعا - 1 (دعا - 2)

دعاخیلی وقت‌ها ممکن است هر چقدر دعا کنیم مستجاب نشود ولی گاهی یک حرفی از دلمان می گذرد و می بینیم مستجاب شده است! مثلا گاهی هر چقدر از خدا می‌خواهیم همسر مناسب به ما بدهد می بینیم که خبری نشد ولی فقط یک بار از دلمان می گذرد که نکند در امتحان موفق نباشم و همان می شود!

عدم استجابت دعا عوامل مختلفی داره ولی به قسمتی از عوامل اشاره می کنم. 

بسیاری از انسانها چون دنیا را برای خدا نمی خواهند و قصدشان از رسیدن به حاجاتشان فقط استفاده از آن نعمت‌ها در راستای بندگی خدا نیست قطعا چنین حاجتی که برای بندگی خدا نباشد و خودش هدف بشوند به خیر و صلاح انسان نیست. همچنین اهمیت دادن بیش از حد به حاجت باعث می‌شود که موقع درخواست آن از خدا طلبکارانه آن را از خدا بخواهیم که این حس و حالت هم مانعی برای استجابت دعای ماست. همچنین همین اهمیت بیش از حد حاجت باعث می شود که از برآورده نشدن آن ترس و هراس داشته باشیم و بترسیم که برآورده نشود. 

در نقطه مقابل گاهی که حاجتی از دلمان می گذرد و به زبان نمی آوریم و به آن خیلی اهمیت نمی دهیم چرا که اهمیت زیادی برای ما ندارد. قطعا نه آنقدر مهم است که برای ما هدف شود و نه طلبکارانه از خدا چنین درخواستی داشته ایم و نه از عدم برآورده شدن آن هراسی داریم و همه اینها رفع مانع از رسیدن به حاجات است. 

در دین هم از آرزو، مخصوصا از آرزوهای طولانی نهی شده است. چرا که وقتی آرزوهای کسی طولانی شود نشانه این است که آرزو برای او هدف شده است و با نگاه توحیدی به دنیا که نگاه به دنیا به عنوان وسیله است نه هدف، منافات دارد. 

برای همین است که معمولا انسان‌ها به آرزوهای خودشان نمی رسند و هر چقدر این آرزو مهمتر و تاکید ما بر آن بیشتر باشد احتمال رسیدن به آن کمتر می‌شود.

چون خداوند ما را دوست دارد و چیزی را که به صلاح ما نیست و ما را از مسیر سعادت منحرف می‌کند معمولا به ما نمی‌دهد.کلمات کلیدی : توحید، سعادت، خیر، آرزو، دعا، حاجت، موانع استجابت دعا، نعمت، صلاح، دنیا