سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روش تشخیص معجزه

روش تشخیص معجزهصرفا با ادعای وحی و نبوت نمی توان ادعای کسی را پذیرفت (مانند بهاء الله که ادعای نبوت کرد و الان تعدادی او را پیامبر می دانند) یکی از راههای اعتماد به ادعای پیامبر معجزه است. یعنی عملی انجام دهد که از عهده بشر عادی برنیاید. حال چگونه بفهمیم که کاری که مدعی نبوت انجام داد معجزه است یا مثلا چشم بندی و شعبده بازی و سحر و ... است.

اگر در تاریخ انبیا دقت کنید همواره معجزات پیامبرات از جنس علومی بوده که در آن زمان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته‌اند و طبیعتا متخصصین فراوانی هم داشته‌اند و به تبع آن آن علم و متخصصین آن در میان مردم مقبولیت بالایی داشتند. مثلا معجزات حضرت موسی از جنس سحر و معجزات حضرت عیسی از جنس پزشکی و معجزات پیامبر اسلام از جنس کلام بوده است که بالاترین معجزه است (به جهت ارتباط با بالاترین قوه انسان که تعقل و تفکر می باشد) 
حال وقتی پیامبری معجزه ای می آورد که از جنس علوم پیشرفته زمان خود است و متخصصین این علوم در آن زمان زیادند ، قطعا یک متخصص به راحتی می تواند بفهمد که آیا این کاری که این مدعی پیامبر کرد واقعا در حد توان یک بشر بوده است و یا کاری فوق بشری است. مقبولیت آن علم و متخصصین آن علم در پیش مردم هم باعث می شود اگر تعداد زیادی از متخصصین آن علم تصدیق کردند که این کار مدعی نبوت معجزه می باشد (فراتر از توان یک انسان) قطعا مردم هم حرف چنین افرادی را خواهند پذیرفت. به عنوان نمونه یک پزشک به راحتی می تواند بفهمد که آیا فلان فرد مرده است یا نه! حال اگر فلان فرد مرده باشد و مدعی نبوت او را زنده کند ممکن است دیگران متوجه اعجاز آن نشوند ولی قطعا یک پزشک خیلی راحت می تواند فرق زنده کردن مرده و غیر آنرا تشخیص دهد.

نمونه قرآنی این مسئله ایمان آوردن ساحران در پیشگاه حضرت موسی است. به عنوان مقدمه عرض می کنم که ایمان آوردن ساحران کوچکترین احتمال شهرت طلبی یا مقام و ریاست نداشته است. چرا که شهرت و مقام و ریاست بالایی در نزد فرعون داشته اند و اتفاقا با ایمان آوردن در پیشگاه حضرت موسی ریاست و مقام خود را از دست می دادند. قبل از مواجهه با حضرت موسی هم قصدشان مغلوب کردن حضرت موسی بوده است. ولی چون حق طلب و حق پذیر بودند و از طرف دیگر متخصص در سحر و ساحری بوده اند و فرق سحر که توسط یک بشر قابل انجام است با کاری که فراتر از توان بشری است به راحتی تشخیص می دانند با تمام جذابیتی که مقام و ریاست و شهرت برایشان داشت وقتی دیدند که واقعا کاری که حضرت موسی انجام می دهند یک کار فرابشری است در پیشگاه ایشان به خداوند ایمان آوردند و پیرو او شدند و البته بعد از این ایمان آوردن مورد غضب فرعون قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. 
حال تصور کنید که در زمان حضرت موسی سحر و ساحری بین مردم مقبولیت بالایی داشته است و به تبع متخصصین آن هم جایگاه ویژه ای بین مردم داشته اند و مورد اعتماد مردم بوده اند. پس در چنین شرایطی وقتی بدون داشتن انگیزه مادی و دنیوی چنین اقدامی را از ساحران مشاهده می کنند قطعا اگر حق طلب و حق پذیر باشند به پیامبر الهی ایمان می آورند.

البته این مسئله در زمان ظهور حضرت ولی عصر هم پیش می آید. متخصصین علوم مختلف که ادعاهای بالایی دارند و پیش مردم مقبولیت بالایی دارند وقتی با امام زمان مواجه خواهند شد و مشاهده خواهند کرد که علم ایشان فرابشری بوده و علم آنها در مقابل علم ایشان بسیار ناچیز است قطعا بسیاری از آنها که حق طلب و حق پذیر هستند صدق دعوت ایشان را خواهند پذیرفت و همین پذیرش متخصصین علوم مختلف در پذیرش مردم عادی تاثیر غیر قابل انکاری خواهد داشت.کلمات کلیدی : تفکر، معجزه، نبوت، ادعای نبوت، سحر، ساحر، عیسی، موسی، پیامبر اسلام، پیامبر، قرآن، علم، علوم، پزشکی، ایمان، فرعون، ظهور، امام زمان، ولی عصر