سفارش تبلیغ
صبا

نظام حقوقی و ارزشی اسلام در خانواده

نظام حقوقی و ارزشی اسلام در خانوادهدر اسلام زن و شوهر نسبت به هم حقوقی دارند که مانند هر حق دیگری چه دلشان بخواهد یا نخواهد باید به صاحب حق برسانند. حق مرد این است که زن در مورد مسائل جنسی و در مورد رفت و آمدش در اختیار او باشد و حق زن این است که نفقه دریافت کند و در صورت ازدواج دائم دوم توسط مرد حق قسم هم به آن اضافه می شود. زن و مرد جز این وظیفه ، وظیفه دیگری نسبت به هم ندارند. نه بر زن واجب است کارهای منزل را انجام دهد نه بر مرد واجب است کارهای منزل را انجام دهد.

ولی علاوه بر نظام حقوقی اسلام که جنبه اجباری داره نظام ارزشی هم داریم که با رعایت آنها زندگی هم زیباتر می شود و هم خداپسندانه تر و هم اینکه بعضی از کارها اگر از روی رضایت انجام شود ارزش است و اگر از روی اجبار باشد ارزشی ندارد. 

مثلا محبت و توجه مرد به زن وظیفه واجب برای مرد نیست ولی با رعایت این مسئله باعث می شود که زندگی زیباتر شود. یا اطاعت از شوهر و تسلیم فرمان او شدن وظیفه واجب زن نیست ولی با رعایت این مسئله باعث زیباتر شدن زندگی و خداپسندانه شدن آن می شود. البته توجه به این نکته ضروری است که وقتی کاری واجب و وظیفه نبود و فقط توصیه به آن می شود چند دلیل دارد. یکی اینکه آن کار اگر از روی اجبار انجام شود ارزشی ندارد مثلا همین اطاعت زن از مرد اگر در غیر حقوق مرد از روی اجبار انجام شود از نظر خدا ارزشی ندارد و خدا می خواهد هر وقت زن از روی عشق و علاقه و ارادت به شوهر این کار را انجام داد و در واقع تسلیم او شد (اطاعت از روی رضایت و علاقه را تسلیم گویند) این کار را بکند. نکته دیگر این است که وقتی کاری واجب و وظیفه نبود نشان می دهد که ممکن است برای هر کسی و در هر شرایط صحیح نباشد. بعضی از مردان ممکن است ظرفیت اطاعت و تسلیم را نداشته باشند. بعضی دیگر ممکن است لیاقت آنرا نداشته باشند. به علاوه چون زن باید از روی عشق و علاقه و ارادت باید چنین اطاعتی کند و هر زنی هم به شوهر خود چنین حسی ندارد پس نباید اجباری باشد. یا مثلا کار کردن زن یا مرد هم اینچنین است. هر چند طبق نظام ارزشی اسلام توصیه شده که زنان بیشتر در خانه و کارهای خانه باشند و بودن زن در خانه ارزش برای زن است و توصیه شده که مردان بیرون از خانه باشند.

البته چنین نظام حقوقی و ارزشی در جای جای دین قابل مشاهده است و مثلا وقتی چند نفر با هم در یک جا زندگی می کنند (دوستان همجنس) و یا حتی چند روزی به سفر می روند چنین نظامی قابل مشاهده است. از جهت حق و حقوق واجب عرض می شود که بر هیچ کدام از دوستان نسبت به دیگری واجب و وظیفه نیست که کارهای جایی که در آن سکونت دارند را انجام دهند و هر کسی می تواند برای خودش غذا بپزد و ظرف خود را بشورد و برای خود خرید کند و ... ولی برای زیباتر شدن زندگی (حتی چند روزه) بهتر است که تقسیم مسئولیت شود و مثلا یکی ظرف بشورد و دیگر خرید کند و دیگری غذا بپزد و ...کلمات کلیدی : نظام حقوقی اسلام، نظام ارزشی اسلام، نظام حقوقی، نظام ارزشی، اسلام، زن و شوهر، زن، شوهر، اطاعت از شوهر