سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تفاوت غیرت مردانه و غیرت زنانه

تفاوت غیرت مردانه و غیرت زنانه

اولی حفظ حقی است که حفظ آن از نظر خدا از حقوق مسلم و وظایف مهم مرد محسوب می‌شود.

دومی ممانعت از حق دیگری. چرا که وقتی عملی حلال است (چه ازدواج و چه هر عمل دیگر) و هیچ کس با هر نسبتی که دارد حق جلوگیری از آن را ندارد. اگر کسی تمایل دارد فرد دیگر از حق خود بگذرد تنها راه آن محبت و ... است نه اجبار و دعوا و ... (البته اگر جزء حقوقی باشد که فرد اختیار گذشتن از آن را داشته باشد)  


ریشه هر دو حس علاقه و محبت است

چرا که در مورد حس حسادت، انسان تا علاقه به کاری یا چیزی نداشته باشد نسبت به آن حسادت نمی‌کند. خانمها هم چون نسبت به منافعی که از شوهر به آنها می‌رسد (مخصوصا توجه و محبت و ...) علاقه شدید دارند و برایشان بسیار مهم است، تصمیم به انحصار آن برای خود می‌گیرند. در حالی که خدا وقتی کاری را حلال کرده به معنی این است که انتخاب یا ترک آن کار حق کسی است که آن کار برای او حلال شده است.

پس نه حس غیرت و نه حس حسادت زنانه ربطی به عشق و محبت به شخص مقابل ندارد و فقط نوعی تمایل شدید نسبت به منافعی است که از طرف مقابل به او می‌رسد. مرد به خاطر تمایل به زیبایی و جذابیتهای زنانه زن و ... و زن هم به خاطر تمایل به توجه مرد و ... البته این تمایل اولیه زمینه را برای شکل گیری محبت و عشق به عنوان یک رابطه قلبی فراهم میکند ولی اصل این حس نه عشق است و نه محبت. برای توضیح مفصل این بحث باید به تفاوت میل و محبت و عشق که بسیار بحث شیرین و کاربردی است مراجعه کرد. با توجه به اینکه هم غیرت مردانه به خاطر تمایل به منافعی است که از زن به او می‌رسد و هم حسادت زنانه به خاطر منافعی است که از مرد به او می‌رسد و هیچ کدام رابطه قلبی نیستند، تفاوت مهمی که باعث میشود حس اول زیبا و ارزشمند و نشانه ایمان و حس دوم زشت و ضدارزش و نشانه ضعف ایمان باشد آن است که خدایی که حد و حدود حق را تعیین می‌کند اولی را حق منحصر مرد قرار داده و دفاع از چنین حقی را از تکالیف مهم شمرده است. پس اگر مرد چنین کاری کند و چنین حسی داشته باشد از فرمان خدا تبعیت کرده است و عملش کاری انسانی و الهی و زیباست، ولی چون دومی را حق زن قرار نداده بلکه مانند هر حلال دیگری حق مرد قرار داده و جلوگیری و ممانعت از حق دیگران و تضییع آن را ظلم و حق الناس می‌داند مسلم است که چنین حس و چنین کاری منافات با ایمان به خدا دارد. مسلم است که تنها راه منصرف کردن صاحب حق از حقش محبت و ... است نه زور و اجبار و قهر و ...

پس اگر کسی مطلب به این وضوح را قبول نمی کند (تعیین حد و حدود حق توسط خدا) گذشته از آنکه نشانه ضعف ایمان اوست باید دوباره بدون حب و بغض و علاقه یا نفرت از عملی به سراغ دلایلی که توسط آن به حقانیت خدا و دین اسلام پی برده برود و اعتقادات خود را بررسی مجدد کند. 
البته این بررسی باید بدون حب و بغض و علاقه و نفرت از عملی و ... باشد. چرا که وقتی کسی تعلق خاطر به عملی یا چیزی یا کسی دارد، چنین تعلقی بنا به حکم مسلم عقلی و بیان صریح قرآن (آیه 5 و 6 سوره مبارکه قیامة) جلوی بررسی منطقی مسئله را می‌گیرد.

البته چنین حقی در مورد تمام کارهای حلال وجود دارد و به عنوان مثال در خانواده مرد اگر قصد دارد زن از حقش در مورد مهریه و عدم لزوم کار در خانه و ... بگذرد باید با محبت و ... این کار را بکند نه با زور و اجبار.


برای ورود به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید کلمات کلیدی : غیرت، حسادت، حسادت زنانه، غیرت مردانه، غیرت زنانه، خیرخواهی، تعدد زوجات، ازدواج مجدد، عشق، محبت، ناموس، مهریه، حق، ظلم، محسن مقدس زاده