سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ترویج و توسعه طب سنتی

طب اسلامیوزیر بهداشت اظهارداشت: با راه ‌اندازی مراکز ویژه تحقیقی و پژوهشی می‌توان طب سنتی را بین اطباء کشور ترویج و توسعه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در هفدهمین جلسه ستاد کشوری گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانی گفت: تشکیل ستاد کشوری گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانی به منظور ترویج و توسعه احیای طب سنتی ایرانی صورت گرفته و نباید در مقوله ‌های دیگری مثل داروهای طبیعی و سایر طب های سنتی غیر ایرانی مثل طب سنتی هندی، چینی و یا با عناوین دیگری از این موارد مختلط شود.
وی با اشاره به اهمیت طب سنتی ایرانی گفت: طب سنتی ایرانی نه تنها در داخل کشور بلکه در گستره جهانی نیز حائز اهمیت است و تمام موضوعات با طب سنتی باید به صورت اجرایی و عملی مطرح شود تا کمک موثری برای توسعه و احیای مطلوب این طب ارزشمند واقع شود.
لنکرانی در اهمیت طب سنتی ایرانی گفت: طب سنتی حلال مجموعه بیماریهایی است که هم اکنون در طب مدرن معالجه‌ای برای آن نمی ‌توان صورت داد.
وزیر بهداشت با اشاره به تفاوت طب سنتی با مدرن گفت: طب مدرن بدون فلسفه است و ضعفهایی دارد اما طب سنتی کاملاً بر اساس خلقت ترسیم شده و فلسفه وجودی آن از تعالیم دینی و زندگی علما در گذر تاریخ بوده است.
وی با اعلام اینکه پژوهش در طب سنتی خیلی مهم است و باید کار مبنایی در این رابطه صورت گیرد گفت: با راه ‌اندازی مراکز ویژه تحقیقی و پژوهشی می ‌توان طب سنتی را بین اطباء کشور ترویج و توسعه داد.
لنکرانی افزود: ما باید از حداکثر ظرفیت گنجینه طب سنتی هم به لحاظ طبیعی و هم مفاخر فرهنگی در راستای احیای طب سنتی استفاده کنیم و یکی از راهبردهای مهم برای رسیدن به این هدف، تعامل با علما و رونق ‌بخشی و بسترسازی فرهنگی برای توسعه طب سنتی است.
وزیر بهداشت گفت: درد شناسی و توجه به داروهای گیاهی باید در اولویت فعالیت مسئولین طب سنتی در کشور باشد و گامهایی در حمایت علمی، پژوهشی و اجرایی برای توسعه طب سنتی برداشته شود.کلمات کلیدی : طب اسلامی، طب سنتی، داروهای گیاهی، دکتر باقری لنکرانی، طب مدرن، فلسفه