سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روابط زن و شوهر - 1

میزان توجه مثبت و مفید مرد به زن نسبت مستقیم با میزان تسلیم زن مقابل شوهر دارد. هر قدر زن تسلیم در مقابل شوهر باشد و نسبت به او احترام بالایی بگذارد میزان توجه و عنایت و لطف و محبت شوهر هم نسبت به او بیشتر خواهد شد و هر قدر زن از نظر تصمیم‌گیری مستقل باشد و احترام لازم را به شوهر نگذارد توجه و عنایت و لطف و محبت شوهر به او کمتر و کمتر خواهد شد و این کم شدن توجه و محبت چرخه معیوبی را خواهد ساخت که از یک سو توجه شوهر به زن کمتر می‌شود و از سوی دیگر دلبستگی زن به شوهر کمتر خواهد شد و به همین ترتیب به طلاق شرعی و حقوقی یا عاطفی و قلبی منجر خواهد شد. برعکس هر قدر زن مقابل شوهر تسلیم باشد چرخه مثبتی را شکل خواهد داد که از یک طرف توجه و عنایت و لطف و محبت شوهر به زن بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر دلبستگی و عشق زن به شوهر بیشتر خواهد شد و به همین ترتیب به عاشقانه‌ترین و مستحکمترین روابط تبدیل خواهد شد.  

پ.ن 1: تفاوت اطاعت و تسلیم این است که اطاعت می‌تواند از روی میل و علاقه باشد یا از روی اکراه و اجبار ولی تسلیم اطاعت از روی میل و علاقه و عشق را گویند. تا انسان عاشق کسی نباشد نمی‌تواند کاملا تسلیم او باشد. پس یکی از نشانه‌های اصلی عشق اطاعت از روی میل و علاقه است.

پ.ن 2: پرواضح است که هر مردی لیاقت تسلیم را ندارد.به همین جهت همواره توصیه می‌شود که زن با مردی ازدواج کند که او را از خود بالاتر بداند و بتواند علاوه بر مسائل دنیوی در مسائل معنوی و اخروی هم به او تکیه کند و بتواند تسلیم او باشد. تسلیم قلبی بدون برتر و بالاتر دانستن طرف مقابل امکان پذیر نخواهد بود.کلمات کلیدی : زن، محبت، توجه، شوهر، اطاعت از شوهر، تسلیم، علاقه، عشق، عاشق، دنیا، معنویت، آخرت، عنایت، لطف، اطاعت، دلبستگی، توجه به زن